ANBI Registratie

Naam Stichting
Stichting Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding

2e naam stichting
S.A.S.V.

RSIN nummer
8160.34.941

Adres
Egelantierstraat 16
1741 TR, Schagen
Nederland

Doelstelling

Het mogelijk maken van sportbeoefening door mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking, en verder het behartigen van alle belangen van deze groep mensen op het gebied van sport, spel en recreatie. Het leggen van contacten en het bevorderen van samenwerking met instellingen met een soortgelijk of verwant doel.

Beleidsplan 

Het uitvoeren van het activiteitenplan. (zie link onder ‘activiteiten’) Het onderhouden van goede contacten met onze deelnemers, vrijwilligers, sponsors, zorginstellingen en onze adviseurs. Zorgdragen voor een gezond financieel beleid, zowel op korte als lange termijn. Zorgen voor veiligheid van onze deelnemers door het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan onze bus en andere inventaris. Het laten uitvoeren van wettelijk verplichte en niet-verplichte keuringen.

Beloningsbeleid

De S.A.S.V. kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Activiteiten 

  • Zie Activiteiten

Financiële Rapportage